MIZOR

اعطای تسهیلات به 5 هزار واحد آسیب دیده در زلزله

روستای دوقلعه براشک، نزدیک ترین مکان به کانون زلزله …. وی افزود: بانک ها با این شیوه ارائه تسهیلات آشنا هستند و در دوره بازسازی شهرها و روستاهای آسیب دیده … که 443 هزار واحد مسکن روستایی دارد کمتر است و به حدود 34 درصد می رسد یعنی حتی از … اعطای وام بازسازی منازل روستایی به همه واحدهای متقاضی روستاهای زلزله زده خراسان …

اين ميزان سود به نسبت کل شبه‌پول ۷/ ۱۵۹۷ هزار ميليارد توماني در نظام بانکي که تقريبا معرف … همتي: دغدغه مهم بانک مرکزي، تامين نقدينگي مولد واحدهاي توليدي است … اعطاي مهلت و تمديد تسهيلات بدهکاران بانکي بيش از ۵ سال ممنوع شد …… در راستای مسئولیت های اجتماعی و به منظور رفع نیازهای ضروری آسیب دیدگان زلزله اخیر استان …

بنیاد مسكن انقلاب اسلامی در تاریخ 21 فروردین سال 1358 به فرمان حضرت امام … تهیه و ارایه طرحهای لازم برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر جنگ، سیل، زلزله و سایر … طی دو برنامه پنج ساله توسعه كشور (ساخت سالانه 200 هزار واحد مسكونی روستایی … عمران روستاها، ارائه تسهیلات لازم برای بهبود مسکن روستائیان، تامین عادلانه امکانات از …

در دﯾﺪﮔﺎه ﻫﻨﺮی، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زواﯾﺎی دﯾﺪ و ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮﻫﺎی وﯾﮋه و ﺧﺎص از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻠﯽ روﺳﺘﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ. ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺎﻓﺖ … 5 /. ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ. ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ. آﻣ ….. ﮐﺮد آﺳﯿﺐ. ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ” 1. ﺗﻼش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش. ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻧﮕﯿﺰه …… ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺳﺎﻻﻧﻪ دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار واﺣﺪ.

یک مقام مسئول با اشاره به تلفات کشاورزی و دامداری زلزله آذربایجان شرقی … تلفات کشاورزی و دامداری زلزله آذربایجان شرقی/ اتلاف هزار و ۴۰۰ راس دام و آسیب ۴۰۰ واحد دامداری … تنها ۵ درصد از کشاورزان خسارت دیده تحت پوشش بیمه هستند … اما بناست که خود دامداران تسهیلات را بگیرند و به بازسازی دامداری‌های خود بپردازند.

آن طور كه آمارها خبر مي‌دهند حدود 90 درصد تسهيلات بانكي كشور به …. كاهش آلام و مشكلات هموطنان آسيب‌ديده از زلزله اقدام به پرداخت 3 هزار فقره تسهيلات …

مديرعامل بانک اقتصادنوين: سياست به کارگيري نسخه واحد نظارتي براي بانک‌ها …. نوين از مبلغ 5 هزار و 500 ميليارد ريال به مبلغ 7 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد. … بانک اقتصادنوين در اعطاي تسهيلات به مددجويان کميته امداد در اين استان قدرداني نموده است. …… مشارکت خانواده بانک اقتصادنوين در بازسازي مدارس آسيب ديده زلزله غرب کشور …

وی با بیان اینکه در سال جاری نزدیک به ۶۰ هزار خدمت در حوزه مسکن … بلاعوض سوق دهیم و با هدف تشویق مددجویان به تأمین مسکن موضوع اعطای وام … مدیرکل دفتر تأمین مسکن و ساختمان کمیته امداد با اشاره به تأمین مسکن زلزله زدگان کرمانشاه یادآور شد: … به ۱۰ هزار مورد مسکن آسیب دیده شناسایی شد که از این تعداد ۶ هزار واحد …

برچسب‌ها:, , , ,