MIZOR

ایــنــم داداش حــیــدرچــشــتــے تــربــت جــام

فرمانده نیروی انتظامی تربت جام از نزاع مرگبار دو نوجوان در میدان تره بار این شهرستان خبر داد.

کاربردی صنعت غذا ی تربت جام. تلفن, ۲۲۳۲۰۳۰. نوع, خصوصی. شماره فکس …

برچسب‌ها:,