MIZOR

قانون مناقصه و مزایدات ایران

ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن. اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﮐﺎرﺑﺮد دارد . ب. –. ﻗﻮا. ي. ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻋﻢ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫ. ﺎ،. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي دوﻟﺘﯽ، ﻣﺆﺳﺴﺎت …

دانلود پی دی اف قانون جدید مناقصات و مزایدات ایران برای کارآفرینان و شرکت های تازه تاسیس و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی که در زمینه تولید …

قانون برگزاری مناقصات که درجلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ بیست و پنجم … ایران‌ و شرکتهای‌ تابعه‌ آنها موظفند در برگزاری‌ مناقصه‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ را رعایت‌ کنند.

در مورد معاملات مربوط به دادگستري جمهوري اسلامي ايران، صدا سيماي جمهوري …

مناقصه. مزایده. قوانین و مقررات معاملات دولتی. تعاریف. معامله دولتي : مطابق با ماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور، معاملات وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي اعم از خريد، فروش، …

[1] ماده1: آگهی مناقصه (مزایده) حداقل دو نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و در صورت … در تهران یا سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فرستاده می‌شود. … ماده 10: مؤسسه مکلف است هرگونه عوارض و کسور قانونی را که بمبلغ معامله تعلق …

قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و …

معادن و صنایع مدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند. تبصره ـ نیروهای …

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ. ﻭ ﺳﻴﺼﺪ. ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ … ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺁﻥ.

ایران نیز در همین مسیر اقدام به الکترونیکی کردن بخش های مختلف دولت از … با توجه به تغییر دولت، زیرساخت قانونی و مباحث حقوقی این سامانه معاملاتی، … این موضوع باعث می شود تا مبلغ سپرده شرکت در مزایده نیز شفاف نبوده و در …

گروه اول: پیمان‌های مبتنی بر رقابت (مناقصه، مزایده) … مناقصه گذار: قوای‌ سه‌ گانه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ ها، سازمان ها و مؤسسات‌ و … ایران‌ و شرکت های‌ تابعه‌ آن ها موظفند در برگزاری‌ مناقصه‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ را رعایت‌ کنند.

آسیب شناسی فرایند مناقصه و مزایده و شناسایی فسادهای آن …… در حقوق ايران اگرچه اصطالح دستکاري در متون قانوني به كار نرفته است، اما عنوان مجرمانه. مندرج در بند 3 …

مناقصات و مزایدات، پورتال شرکت سهامی بیمه ایران. … شرکتهای دولتی باشند و به‌ویژه برای معامله و انعقاد قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران منع قانونی نداشته باشند.

سازمان برگزار کننده: سازمان پزشکی قانونی کشور. آگهی تجدید مزایده (پیرو آگهی قبلی به تاریخ 25/6/88 ) سازمان پزشکی قانونی کشور در نظر دارد مقداری از اموال اسقاط …

دریافت جدیدترین مناقصات، مزایدات و استعلام های ستاد ایران، سامانه‌ … منطبق بر متن قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382 و همچنین قانون …

تأمین کنندگان باید قبل از عضویت در ستاد نسبت به اخذ ایران کد برای …

با توجه به الزام چاپ آگهی مناقصات در روزنامه‌ها به عنوان یکی از مراحل برگزاری مناقصه بر اساس بند ب ماده 13 قانون برگزاری مناقصات، عدم انجام چنین …

همانطوری که اشاره شد، قانون به واژه ی “مناقصه” اشاره و تاکید دارد. در حالیکه بنظر می رسد کنترل فرآیند مزایدات نیز می بایست مدنظر قرار گیرد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم اجرای طرح احداث پست اختصاصی کمپکت 1600KVA ساختمان ستادی سازمان امور مالیاتی کشور (تاریخ انتشار: …

همانطوری که اشاره شد، قانون به واژه «مناقصه» اشاره و تاکید دارد. در حالیکه به‌نظر می‌رسد کنترل فرآیند مزایدات نیز می‌بایست مدنظر قرار گیرد.

علی رغم این ها فرایند برگزاری مناقصات در ایران از جهات مختلف و به دلایل متعدد، … مواردی که در بند (1) ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی از مزایده و مناقصه استثنا شده اند،.

در راستای تجدید ساختار صنعت برق ایران به استناد بند (ژ)تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 کل کشور شرکت مدیریت شبکه برق ایران در نیمه دوم سال 1383 فعالیت …

ابلاغیه الزام به انجام معاملات “جزئی و متوسط”، “مناقصه” و “مزایده” در سامانه … آن دسته از دستگاه هایی که بر اساس مصوبات قانونی شرایطی مبنی بر عدم …

برچسب‌ها:, , , ,