MIZOR

موقعیت جغرافیایی در هوشمند سازی شهرها تاثیر گذار است

محمد سعید، رئیس سازمان شهرهای منطقه غرب آسیا و خاورمیانه در نشست تخصصی « شهرهای تاب‌آور و زیست‌پذیر برای همه» گفت: هدف از توسعه پایدار …

محمد سعید، رییس سازمان شهرهای منطقه غرب آسیا و خاورمیانه در نشست تخصصی « شهرهای تاب آور و زیست پذیر برای همه» گ.

شهر هوشمند در سال‌های اخیر، شکل جدیدی از توسعه زندگی را نمایان کرده و به‌عنوان ‌یک رویکرد مؤثر برای رسیدن به مدیریت بهتر شهری مطرح ‌شده است. … پیاده‌سازی این سیستم شامل مراحل مختلفی است که تولید، جمع‌آوری، … در نهایت، در این پژوهش، داده‌ها با استفاده از دستگاه‌ها و حسگرها از موقعیت‌های جغرافیایی مختلف جمع‌آوری ‌شده، محاسبات …

شهر و اقلیم، تأثیر گذاری تنگاتنگی بر یکدیگر دارند. …. می تواند در ایجاد مه و مه آلودگی موثر واقع گردد که بر اساس موقعیت جغرافیایی و اقلیمی شهر در تابستان ها به …

حاضر بررسی نقش مدیریت شهری در هوشمندسازی شهر و امکان سنجی اجرای شهر هوشمند در منطقه. 5 … است. با توجه به مفهوم چند بعدی شهر هوشمند پس از بررسی تعاریف، دیدگاه ….. تاثیرگذار. بخش. خصوصی. بر. امنیت. ،. سالمتی. و. رفاه. اجتماعی. جمعیت. شهری.

نتایج این تحقیق نشان می دهد علی رغم ادبیات گسترده در مورد مفهوم شهر هوشمند، هنوز یک درک روشن نتایج تحقیق : … بنابراین روند شهری)UN,2008( جمعیت جهان افزایش یابد …. این حوزه چگونه مفهوم سازی شده است؟ …. زندگی شخصی تا جوامع و ملت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. ….. و هر فرصتی برای توسعه اقتصادی بایستی با سرمایه گذاری.

۱۴۵. هوشمندسازی، رویکردی در تحقق توسعه پایدار شهری …. نیمی از جمعیت جهان اکنون در شهرها زندگی می کنند و ممکن است در سال ۲۰۵۰ این تعداد تا ۷۰ درصد افزایش یابد ….. بیشترین تأثیر گذاری را دارد و مهم ترین عامل تبیین پایداری محسوب می شود.

تراکم بالای زندگی و وابستگی به منابع مشترک، شهرها را در موقعیتی قرار می‌دهند که به … زندگی هوشمند تأثیرگذارترین و مهم‌ترین عامل تبیین پایداری است و پس از آن … 1استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهیدبهشتی تهران …. Meeus, L. et al., 2010, Smart Cities Initiative: How to Foster a Quick Transition Towards Local …

وزیر ارتباطات: هوشمندسازی برای برخی مسئولان به شعار تبدیل شده، در حالی … موسوی با اشاره به اینکه افکار عمومی در گذشته هیچ تاثیری در سیاست دولت‌ها … آقای سعید به تأثیرگذاری موقعیت جغرافیایی هر یک از شهرها در بحث هوشمندسازی اشاره …. غربی گفت: از مشکلات هوشمندسازی شهرها، پیدا کردن سرمایه گذار است.

زمینه و هدف رشد فزاینده جمعیت جهان و گرایش عمده به سوی شهر نشینی ،آثار … عددی بوده و در نتیجه از تاثیر حداکثری برای هوشمند سازی برخوردار است. … مولفه های پایداری شهر به ارزیابی و شناخت راهکارهای موثر در این زمینه می پردازد.

شهر تبریز از الگوی رشد هوشمند. شهری می. باشد. در پایان چندی از مؤلفه. های دخیل و موثر در اخذ امتیاز باال توسط مناطق، مورد بررسی و تحلیل. قرار گرفته است. در این …

همانطور که تعریف می گردد، شهر مکانی است دارای افزونی جمعیت و با تراکم …. به شهر و مسائل و مشکلات آن داشته و همواره خود را تاثیرگذار در جهت هوشمند سازی شهر می دانند.

بررسی بسترها و موانع رشد شهر هوشمند در شهرهای میانی مطالعة موردی: شهر خرم آباد … منبع: جغرافیا و توسعه ناحیه ای سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲۳ …. تعیین پهنه های مناسب مکان گزینی دوربین های CCTVs در راستای تحقق شهر هوشمند (مطالعه … عوامل موثر بر توسعه و مدیریت شهر هوشمند با استفاده از یک رویکرد ترکیبی از فناوری …

رشد جمعیت و افزایش مهاجرت به سوی شهرها، تمرکزگرایی، دخل و تصرف در طبیعت و تغییرات آب و … تاثیر هوشمند سازی شهرها بر مدیریت بحران مطالعه موردی: ژاپن … یکی از مباحث توسعه از خلال فناوری، مدیریت بحران است. … به اشتراک گذاری این صفحه.

موقعیت جغرافیایی در هوشمند سازی شهرها تاثیر گذار است. ارسال. پرینت شناسه خبر : 351436 | تاریخ انتشار : 18 آبان 1398 | 503 بازدید | تعداد دیدگاه : 0 | ارسال …

ﺷﻬﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در واﻗﻊ رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ. ﺑﻪ. ﺣﺴﺎب ﻣﻲ .آﻳﺪ … ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ. اﻧﺘﻈﺎم. ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ. 101. ﺗﻌﺎ. رﻳﻒ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ي. ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ. ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ي. ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ … در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ. ﻫﺎي. ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻌﻨﻲ دا ….. رﻫـﻦ ﻣـﺴﺎﻛﻦ ﺑـﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ. ﻫـﺎي …… ﮔﺬار و. ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮ در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮي. ،. ﻓﺮﺿـﻲ. واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن. ﻣﻌ …

در زیر گفت‌وگوی ما را با او در زمینه چگونگی هوشمندسازی شهرهای مختلف بخوانید: … مثلا با گروهی از شهروندان که متناسب با جمعیت شهری هستند می‌تواند صورت گیرد. …. اگر قرار است این خدمات موثر باشد باید شاهد این باشیم که ۱۰ درصد از ترافیک تهران …

جمعیت خرم‌آباد طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران، ۳۷۳٬۴۱۶ نفر بوده‌است. …. به خاطر شکل قیفی‌مانند شهر خرم‌آباد که دره‌ای و محصور در میان کوه‌های اطراف است. … پس از این دوره و در اثر حمله سپاه عثمانی به غرب ایران شهر خرم‌آباد تقریباً ویران شد. ….. ترافیک به مردم، سامانه کنترل هوشمند ترافیک، تعریض برخی خیابان‌های شهر به دست کم …

به عبارت ساده‌تر با افزایش رشد جمعیت در سال‌های آتی دیگر نمی‌توان از منابع … بدیهی است یکی دیگر از مزایای هوشمندسازی شهرها را می‌توان افزایش …

شده است که حمل و نقل و ترافیک متاثر و تاثیرگذار بر این موارد است. … افزایش جمعیت و تمایل به شهرنشینی است، ویژگی های خاص و منحصر به فرد شرایط شهر … و یکپارچگی در مدیریت ترافیک شهر بمنظور کمینه سازی تاخیر معابر، مشکلات محیط … گره های ترافیکی و راهکارهای بهبود وضعیت آنها از طرق مختلف نظیر هوشمند سازی تقاطع …

هوشمندسازی سازمان شهرداری وگسترش شبکه های ارتباطی برای ارائه خدمات به … شهر هوشمند چشم اندازی از توسعه شهری است که فناوری اطلاعات و ارتباطات را در … مشارکت موثر مردم در حاکمیت محلی و تصمیم گیری با استفاده از فرایندهای … از پارکها چه میزان جمعیت و در چه ساعتی حضور دارند، موقعیت تعریف یک کسب و کار …

شبکه‌های ارتباطاتی و مسیرهای حمل‌ونقلی باعث گردیده است که سیاره ما بیش … به تحصیلات و مشاغل، ایمنی و امنیت شخصی، مراقبت بهداشتی موثر، حمل و نقل … در این رقابت جهانی، برخی شهرها با مسائلی مواجهند که ناشی از افت جمعیت است، چرا که … خلق شهرهای هوشمند که بتوانند در مسیر کاستن از برخی از این تاثیرات …

. ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻠﺴﺘﺎن …. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ؛. ﻟﯿﮑﻦ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ. ،. اﺛﺮات ﻧﺎﺷـﯽ از اﯾـﻦ. رﺷﺪ. ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷـﻬﺮي. و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي و ﻓـﻦ. آوري، ….. ي و ﺑﻨﺎﻫﺎي. ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ. ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮاي ﺳﻼﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺧﺎص. ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي. ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﺑﻬﺒﻮد ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎ … ي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ، ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬار اﯾﻦ ﺣﺮﮐـﺖ ﺷـﺪ. (ﺟﺪول. ).2. ﺟﺪو …

5. ماتریس تهدیدهاي مؤثر بر ساختار فضایی شهر ساري. تهدیدها. 1.

بررسی و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود کیفیت فضایی پیاده راه ها به منظور … مرکزی شهر با رویکرد توسعه شهری پایدار (نمونه موردی: بافت مرکزی شهر خرم‌آباد) …

شهر هوشمند درجنبه های مختلفی از جمله اقتصاد تاثیر گذار است ولیکن تمرکز … در شهرها زندگی خواهند کرد لذا برای کنترل منابع و رسیدگی به جمعیت بیش … نتیجه بسیاری از شهرها به دنبال فناوری های هوشمند برای بهینه سازی حمل و نقل …

برچسب‌ها:, , ,