MIZOR

پاورپوینت کسوف و خسوف پاورپوینت-کسوف-و-خسوفدر خسوف (ماه گرفتگی)، زمین بین ماه و خورشید قرار می گیرد

دریافت پاورپوینت کسوف و خسوف (نجوم) – ویزیت فا

پاورپوینت کسوف و خسوف (نجوم)در خسوف (ماه گرفتگی)، زمین بین ماه و خورشید قرار می گیرد.بنابراین خورشید چشمه نور و زمین جسمی است که سایه آن بر روی ماه می افتد. در حقیقت ماه در زمان خسوف دقیقا در محل سایه قرار می گیرد.

کاربرگ آموزشی علوم هشتم | خورشید گرفتگی (کسوف) و ماه …

خورشید گرفتگی زمانی روی می دهد که ماه بین خورشید و زمین قرار گیرد و بخشی یا کل نور خورشید را مسدود نماید. در هر سال 2 تا 4 بار خورشیدگرفتگی روی می دهد.

برچسب‌ها:, ,