MIZOR

کتاب نگاهی به سلامان و ابسال جامی و سوابق آن عبدالحی حبیبی

نگاهی به سلامان و ابسال جامی و سوابق آن. نویسنده: عبدالحی حبیبی. تعلیق: محمد اسمعیل مبلغ داستان سلامان و ابسال، حکایتی رمزی و تمثیلی است که …

نگاهی به سلامان و ابسال جامی و سوابق آن. نویسنده: عبدالحی حبیبی. خلاصه کتاب : ذکر نام سلامان و ابسال در نوا در حکایات عرب در اوایل قرن سوم هجری …

وﻻدت ﻣﻮﻟﯿﻨﺎ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﺎﻣﯽ ﻫﺮوی. ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ. ﺳﻼﻣﺎن و اﺑﺴﺎل ﺟﺎﻣﯽ. و ﺳﻮاﺑﻖ آن. از. ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ﺣﺒﯿﺒﯽ … وارد آﻣﺪه و اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺎل ﯾﺎﺑﻢ، آﻧﺮا ﺑﺮ ﻋﺎﯾﺖ اﻣﺎﻧﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد (ﮐﺘﺎب اﻟﻬﻨﺪ. ١٢٣. ).

دانلود فایل pdf کتاب نگاهی به سلامان و ابسال جامی و سوابق آن عبدالحی حبیبی. قابل توجه کاربران و دانشجویان عزیز و گرامی: فایلی که هم اکنون …

ﭘﻮرﻧﺎﻣﺪارﯾﺎن. : 1390. ) داﺳﺘﺎن ﺳﻼﻣﺎن و اﺑﺴﺎل از ﻗﺮن ﺳﻮ م ﻫﺠﺮي ﺗﺎ ﻗﺮن ﻧﻬـﻢ ﻫﺠـﺮي، ﺗﻮﺳـﻂ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه، ﺑـﻪ … ﺷﺮﺣﯽ ﻣﻔﺼ ﻞ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﺷﺎرات ﺷﯿﺦ و ﺳﻼﻣﺎن و اﺑﺴﺎل وي دارد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ وي را درﺑﺎر. ة. ﺳـﻼﻣﺎن.

۴ نسخه از این کتاب در ۴ کتابخانه موجود است. … جامي و سوابق آن. پدیدآورنده : عبدالحي حبيبي … نگاهی به سلامان و ابسال جامی و سوابق ان از عبدالحی حبیبی. استناد.

کتاب نگاهی به سلامان و ابسال جامی اثر عبدالحی حبیبی , خرید کتاب نگاهی به سلامان و ابسال جامی , کتاب نگاهی به سلامان و ابسال جامی عبدالحی حبیبی چاپ نشر انجمن …

‎۱۳۶۳.,از عبدالحی حبیبی؛ تعلیق ازمحمد اسمعیل “مبلغ”… موضوع: جامی، …

نگاهی به سلامان و ابسال جامی و سوابق آن. عبدالحیّ … سوابق آن · عبدالحیّ حبیبی ، محمد اسمعیل مبلغ ، … مقایسه تحلیلی سلامان و ابسال جامی و شاه و کنیزک مثنوی مولوی.

کتاب ,. سه رساله در تصوف؛ لوامع و لوایح در شرح قصیده خمریه ابن فارض، در … کتاب ,. نگاهی به سلامان و ابسال جامی و سوابق آن … عبدالحیّ حبیبی ، محمد اسمعیل مبلغ ،.

ﺟﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺳﺮﻭﺩﻥ ﺳﻼﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﺑﺴﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﺑﻦ. ﺳﻴﻨﺎ. ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ، ﺍﺯ ﺟﻬـﺖ … ﺳﻴﻨﺎ ﺩﺭ ﻧﻤﻂ ﻧﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎﺕ، ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺭﻣﺰﻱ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ. ﺩﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺍﺷـﺎﺭﻩ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ….. ﺣﺒﻴﺒﻲ، ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻲ، ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﺑﺴﺎﻝ ﻭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺁﻥ، ﮐﺎﺑﻞ، ﺍﺯ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻲ، ﻋﻘﺮﺏ. ۱۳۴۳ .١٥. ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻑ …

کتب و مجلات · کتاب های الکترونیک · متفرقه · بازگشت. نگاهی به سلامان و ابسال جامی و سوابق آن. نوع فایل : کتاب; زبان : فارسی; نویسنده : عبدالحی حبیبی …

بر اساس این سابقه، اشتهار این قصه به سلامان و ابسال، نشانه‌ی آن تواند … عبدالرحمن جامی نیز همان اصل روایت حنین بن اسحق را به فارسی به نظم … کتاب و رساله‌ی بزرگ و کوچک یونانی و از جمله داستان سلامان و ابسال را با ….. حبیبی، عبدالحی، سلامان و ابسال و سوابق آن، با تعلیقات اسماعیل … نگاهی به کتاب شواهد النبوه …

سلامان و ابسال یک حکایت تمثیلی است که توسط فیلسوفانی چون حنین بن اسحاق، … بن اسحاق طبیب و مترجم کتاب‌های یونانی به عربی، روایتی از داستان سلامان و ابسال … در قرن نهم هجری عبدالرحمن جامی مثنوی سلامان و ابسال را بر اساس حکایت حنین بن …

عرفان اسلامیmysticism.sinaweb.netدر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﺨﻪ. اي از ﺳﻼﻣﺎن و اﺑﺴﺎل ﺟﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ، ﻗﺮن. 11.

۱۲۸۹ …

نگای به سلامان و ابسال جامی و سوابق آن – عبدالحی حبیبی. 7 اکتبر, 2017 Basit Nazari ادبیات, عمومی 0 0. نگای به سلامان و ابسال جامی و سوابق آن – نویسنده: عبدالحی …

نگاهی به سلامان و ابسال جامی و سوابق آن … عبدالحیّ حبیبی, محمد اسمعیل مبلغ مکان چاپ: افغانستان/کابل ناشر: انتشارات انجمن جامی تاریخ چاپ: ۱۳۴۳ هجری شمسی زبان: فارسی … این کتاب که نوشته اچ جکسون براون و ترجمه زهره زاهدی می باشد کتاب بسیار …

داستان اسکندر مقدونی»، «سلامان و ابسال»، دوامق و عذراه و برخی. داستان های خمسه نظامی، آثار مولانا، به ویژه دیوان کبیر است که در متن این. مقاله به آنها اشاره شده است.

تعليقه بر «نگاهي به سلامان و ابسال جامي و سوابق آن» اثر عبدالحي حبيبي؛ …

نگاهی به سلامان و ابسال جامی و سوابق آن … عبدالحیّ حبیبی, محمد اسمعیل مبلغ … داستان سلامان و ابسال، حکایتی رمزی و تمثیلی است که ریشه ای یونانی دارد. … زهره زاهدی می باشد کتاب بسیار مفیدی است که مشکلات بزرگ زندگی را با …

Rahman Jami の目録ページ … عبد الحی حبیبی. نگاهی به سلامان و ابسال جامی و سوابق آن. تعلیق از محمد … با مقدمۀ محمد باقر کتابی. چاپ ١. د.م.

نگاهی به آذربایجان غربی / نویسنده ایرج افشار سیستانی …. نگاهی به سلامان و ابسال جامی و سوابق آن / از عبد الحی حبیبی ؛ تعلیق از محمد اسمعیل “مبلغ” …. خیانت در گزارش تاریخ : ن‍ق‍د ک‍ت‍اب‌ «ب‍ی‍س‍ت‌ و س‍ه‌ س‍ال‌» / نوشتار : مصطفی حسینی طباطبایی.

قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 26 واحد ورامین … نگاهی به سلامان و ابسال جامی و سوابق آن عبدالحیّ حبیبی, محمد اسمعیل مبلغ مکان چاپ: …

BA1008590X, کتاب فارس‌نامه / تألیف ابن البلخی ; بسعی و اهتمام و تصحیح [Guy Le ….. BA2678638X, نگاهی به آذربایجان شرقی : مجموعه‌ای از اوضاع تاریخی, جغرافیایی, …… الحی بن ضحاک بن محمود گردیزی ; به تصحیح و تحشیه و تعلیق, عبد الحی حبیبی … BA5169750X, سلامان و ابسال جامی : شرح و سنجش آن با روایتهای پور سینا و …

از کارهای انجمن ادبی کابل را در زمینه ابیات شناسی و ترجمه بعضی از کتابهای سود مند،. ارزشمند و در خور … دانمر)) (۱۳۶۰ ه مطابق به ۱۹۹۹م) از محمد عثمان ، ((نگاهی به سلامان و ابسال جا می … جامی (۱۳۶۴ھ مطابق به ۱۹۹4م) ، ((مرح:: ادبیات مولانا جامی )) (۱۳۶۳. ۵ برابر ب ه … ۵ برابر. به ۱۹۹۷م) با کوشش مایل هروی، عبدالحی حبیبي ، بشمير هروی وغیره.

ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﺟﻬﺖ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺳﺘﻢ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻲ …. ﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺂﺧﺬ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺩﺳﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ. : ﺍﻟﻒ. ) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻤﻮﻣﻲ. : ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ …… ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻲ ﺣﺒﻴﺒﻲ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ، ﺗﻬﺮﺍﻥ. : ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻓﺴﻮﻥ، …… ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﺑﺴﺎﻝ ﺟﺎﻣﻲ .» [41].

برچسب‌ها:, , ,